logoเที่ยวเพื่อมีเงา.png

 โครงการ “เที่ยวเพื่อชาติ”

(ช่วยเหลือ ส่งเสริม เชื่อมโยง สร้างสรรค์ ปันสุข)

โครงการฯนี้ จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการทุกประเภทธุรกิจอย่างยั่งยืน หลังวิกฤตโควิด-19 ตามนโยบาย “ ช่วยเหลือ ส่งเสริม เชื่อมโยง สร้างสรรค์ ปันสุข ” ให้กับทุกกลุ่มธุรกิจ โดยเริ่มที่ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ พร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชน เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว ให้เกิดการต่อยอดในภาคกลุ่มต่าง ๆ ของประเทศ ก่อให้เกิดรายได้ สร้างความยั่งยืน พร้อมขยายไปยังภาคธุรกิจอื่น ๆ ในด้านบริการ โดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวและการจับจ่ายในประเทศก่อนที่จะมีรายได้จากต่างประเทศ

เที่ยวเพื่อชาติ รวมพลังไทยช่วยไทย

เป้าหมายโครงการ

1. ให้ผู้ประกอบการทั่วประเทศสามารถเชื่อมโยงกับแหล่งเงินทุน และการซื้อจากองค์กรที่จัดตั้งขึ้น และการจัดซื้อจากภาคประชาชนให้หมุนเวียนมากกว่า 2 แสนล้าน ภายใน 6 เดือน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระดับบนสู่ระดับล่าง ที่ได้รับความสนับสนุน หรือช่วยเหลือจากพันธมิตรที่ร่วมมือกัน

2. เป้าหมายสูงสุด คือ ช่วยเหลือผู้ประกอบการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เชื่อมโยงธุรกิจให้ต่อเนื่อง สร้างสรรค์สังคม แบ่งปันความสุข

ความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ

โครงการ “เที่ยวเพื่อชาติ” รวมพลังไทยช่วยไทยประสบความสำเร็จยอดจองทะลุ 88,888 แพ็กเกจตั้งแต่วันแรก ที่เปิดโครงการ เต็มภายใน 1 ชั่วโมง

พญ.อมราภรณ์ วิเศษสุข 

รองประธานกรรมการบริหาร

ประธานโครงการ “ เที่ยวเพื่อชาติ ”

ได้มีแนวคิดจากการที่ สมาคมการค้าธุรกิจบริการค้าและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน ได้สนับสนุนโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากเหตุการณ์ COVID-19 , โครงการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่ความยั่งยืน และ โครงการนักรบเสื้อกาวน์ นำแพทย์ และบุคลากรทางแพทย์ทั่วประเทศ “พัก กิน บิน เที่ยว ฟรี” ซึ่งได้รับผลตอบรับอย่างล้นหลาม

โดยได้ประยุกต์โครงการดังกล่าว มาช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว โดยใช้กลไกการท่องเที่ยวภายในประเทศ ให้คนไทยออกเดินทางท่องเที่ยวและจับจ่ายสินค้า เพื่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นการเที่ยวเพื่อชาติ ท่ามกลางวิกฤติโควิด-19 ที่สร้างผลกระทบให้กับคนในทั่วโลก

สื่อประชาสัมพันธ์

โครงการ “เที่ยวเพื่อชาติ” มีการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางสื่อต่างๆหลายช่องทาง เพื่อเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป จำกัดจำนวน 88,888 สิทธิ จองได้ทั้งรูปแบบเงินสด บัตรเครดิต และการทำธุรกรรมทางออนไลน์ สามารถใช้บริการท่องเที่ยวภายในโครงการได้ภายใน 3 ปี หรือ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2565

ประชาชนที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและซื้อคูปองท่องเที่ยวล่วงหน้าภายใต้แคมเปญพิเศษในโครงการ “เที่ยวเพื่อชาติ” ได้ในช่องทาง

  • Line
  • Facebook
  • www.icons