ขอให้ทุกคนเป็นคนดี


👍"จงเชื่อในการทำดี แล้วคุณจะเป็นคนดี สิ่งเหล่านั้น ทำแล้วอาจจะไม่มีคนเห็น ไม่มีคนรับรู้ แต่ผมเชื่อว่า ฟ้าเบื้องบนเห็น สิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็น แล้วคุณจะทำให้โลกนี้สวยงามและสดใส"👍


➡️"ขอให้ทุกคนเป็นคนดี"⬅️


📌คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานกรรมการบริหารบริษัท เว็บ สวัสดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ M Group / ประธานโครงการ "คืนคุณแผ่นดิน"