โครงการคืนคุณแผ่นดิน ปล่อยปลา 100,000 ตัว ถวายเป็นพระราชกุศล

🐟 ปล่อยปลา 100,000 ตัว ถวายเป็นพระราชกุศล โดยโครงการคืนคุณแผ่นดิน🙏

คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน มอบหมายให้น.ส.วันเพ็ญ มิ่งมงคล เป็นตัวแทนโครงการคืนคุณแผ่นดินและสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน ลงพื้นที่ ณ บึงอีแลน จ.พิษณุโลก

🙏 ขอน้อมนำบุญ ปล่อยปลา 100,000 ตัว ถวายเป็นพระราชกุศล พระพุทธเจ้าหลวง และพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ บึงอีแลน ม.5 ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

ปลาสร้อยขาว 75,000 ตัว ปลากระแห 25,000 ตัว โดยได้รับการประสานงานจากประมงอำเภอบางกระทุ่ม และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ได้รับความร่วมมือจาก สนง.เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม อบต.บ้านไร่ นักข่าวประขาสัมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก ร่วมด้วยส่วนปกครองท้องถิ่น #ประสิทธิ์เจียวก๊ก #คืนคุณแผ่นดิน