วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6)🇹🇭 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระดำเนินเยี่ยมพสกนิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จ หลังเสด็จพระราชพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ที่บริเวณอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนลุมพินี


🇹🇭 ขณะที่ตัวแทนโครงการคืนคุณแผ่นดินและประชาชนทั่วไปเมื่อทราบข่าวต่างพากันไปจับจองที่นั่งภายในสวนลุมพินี โดยพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลือง นำพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ชูขึ้นเหนือหัว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งจุดคัดกรองไว้บริเวณฝั่งถนนวิทยุและถนนพระราม 4 รวมถึงจุดคัดกรองภายในสวนลุมพินี เพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงเน้นย้ำให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอด