คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

🚩 ข่าวเที่ยง 25 ช่องGMM25 🚩

พิธีลงนามประสานความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนโครงการ


คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น


ระหว่างจังหวัดขอนแก่นกับโครงการคืนคุณแผ่นดิน


#ประสิทธิ์เจียวก๊ก #คืนคุณแผ่นดิน #จังหวัดขอนแก่น #คู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น