ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน แถลงข่าวเสนอแผน วิธีกระตุ้นเศรษฐกิจ และภาคสังคม ยกเครื่องเศรษฐกิจ

📢ช่อง 5 รายการ HOT NEWS TIME เวลา 09.30 วันที่ 6 ตุลาคม 2563 📢


ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน แถลงข่าวเสนอแผน วิธีกระตุ้นเศรษฐกิจ และภาคสังคม ยกเครื่องเศรษฐกิจ