“เราจะรอดได้อย่างไรในยุคโควิด พร้อมความจริงที่หลายคนไม่รู้”


ดาวน์โหลดวิดีโอ พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ https://wow.in.th/KoE74