พิธีทอดถวายผ้ากฐิน ณวัดท่าคอยนาง จ.ศรีสะเกษ วันที่ 30 ต.ค. 63

🚩 พิธีทอดถวายผ้ากฐิน ณวัดท่าคอยนาง จ.ศรีสะเกษ วันที่ 30 ต.ค. 63🚩


คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ได้มอบหมายให้คุณกิตติศักดิ์ เย็นนานนท์ ประธานที่ปรึกษากรรมการบริหารและรักษาการแทนประธานกรรมการบริหาร บ.เว็บ สวัสดี จำกัด(มหาชน) และตัวแทนสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน


เป็นประธานในพิธีฉลององค์กฐิน โดยร่วมพิธีแห่องค์กฐิน มีพิธีผูกผ้าขาวม้า พิธีบายศรีสู่ขวัญ ชาวบ้านให้การต้อนรับคณะสมาคมฯที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ


โดยพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ/หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา ม.จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แสดงพระธรรมเทศนา 1 กันฑ์เทศน์


บรรยากาศภายในงาน มีพระที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าร่วมงาน อาทิ พม่า ทิเบต ออสเตรีย ฯลฯ ชาวบ้าน นักศึกษา ม.จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้การต้อนรับอย่างดี ทั้งนี้ยอดของมหากุศลจะนำมาสร้างสถานที่ ศาลาวิปัสสนานานาชาติ เพื่อเป็นสถานที่ปฎิบัติธรรมและสาธารณประโยชน์ต่อไป


#ประสิทธิ์เจียวก๊ก #คืนคุณแผ่นดิน #สมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน