เครือ M-Group ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและสวมใส่เสื้อเหลือง

🇹🇭 ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ 🇹🇭


คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน คณะผู้บริหาร พนักงานในเครือ M-Group และประชาชน พร้อมใจกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและสวมใส่เสื้อเหลือง 🇹🇭🇹🇭🇹🇭