งานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล

11 ตุลาคม 2563 ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563

กำหนดการ เวลา 08:30 น.แห่องค์กฐิน เวลา 10:00 น. พิธีทอดกฐิน

ขออนุโมทนาบุญกับประธาน ท่านวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด คณะ คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน และคณะสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน และพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่าน สรุปยอดปัจจัยบริวาร 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนสร้างพระพุทธรูปปางเปิดโลก สูง 32 เมตร