พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐิน

10 ตุลาคม 2563 เวลา 09:09 น พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กับ บริษัท พุทธธรรม ประกันภัย จำกัด (มหาชน )


โดย นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก นำไปถวายแด่พระสงฆ์อยู่จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการประจำจังหวัด ทุกภาคส่วน และประชาชนในจังหวัดเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก มียอดทำบุญ ถวายผ้าพระกฐิน พระราชทานในครั้งนี้ เป็นจำนวนยอดสุทธิ ทั้งหมด 1,311,860 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)