M Group ขอขอบคุณผู้สมัครงานจากทั่วประเทศ

M Group ขอขอบคุณผู้สมัครงานจากทั่วประเทศ ที่เดินทางมาสัมภาษณ์งาน และขอแสดงความยินดีกับผู้สมัครงานที่ผ่านสัมภาษณ์ทุกท่าน