มอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ให้กับ รร.ปลาปากราษฎร์บำรุง และเครื่องวัดความดันให้กับ รพ.สต.บ้านโคกสูง

5 พฤศจิกายน 2563

คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.ถนอมพล เหล่าศรี เป็นตัวแทนในการมอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ให้กับโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง และมอบเครื่องวัดความดันให้กับ รพ.สต.บ้านโคกสูง โดยมีนายวันชัย บัวชุม ผอ.และคณะครูนักเรียน เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านโคกสูง ให้การต้อนรับ และได้ทำพิธีมอบสิ่งของดังกล่าวไว้เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป หลังจากเสร็จสิ้นการมอบแล้ว นายวันชัยฯ และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ได้กล่าวขอบคุณท่านประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินผ่าน พ.ต.อ.ถนอมพลฯ ที่ทางโครงได้มอบสิ่งดีๆ ให้กับโรงเรียน และ รพ.สต. โรงเรียนและ รพ.สต.รู้สึกซาบซึ้งในความห่วงใยของท่านประธาน และขออวยพรให้ท่านประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน จงมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นตลอดไป และขอให้โครงการคืนคุณแผ่นดินจงอยู่คู่กับประชาชนตลอดไป

#โครงการคืนคุณแผ่นดิน