ช่วยชุมชนพิชิตวิกฤตโควิด-19 ผ่านโมเดล “คราวด์ฟันดิ้ง” มาตรฐานระดับโลก


ช่วยชุมชนพิชิตวิกฤตโควิด-19 ผ่านโมเดล “คราวด์ฟันดิ้ง” มาตรฐานระดับโลก ที่จะมีส่วนช่วยสร้างมูลค่า และกระจายสินค้าสหกิจชุมชนให้ได้วางจำหน่ายครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค เพื่อทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มอย่างยั่งยืนในยุคโควิด-19!


#โครงการคืนคุณแผ่นดิน #วิสาหกิจชุมชน #สินค้าชุมชน #ระดมทุน #คราวด์ฟันดิ้ง #Crowdfunding #สินค้าท้องถิ่น