เที่ยวเพื่อชาติสำหรับสหกรณ์ รุ่นที่ 1

26 ก.ย. 2563 เที่ยวเพื่อชาติสำหรับสหกรณ์ รุ่นที่ 1 @ Mandawee Resort and Spa จังหวัดกระบี่ วัตถุประสงค์ ต้องการให้คนท่องเที่ยว สหกรณ์เข้มแข็ง เที่ยวเชิงนิเวศน์ในพื้นที่ 3 วัน 2 คืน


ช่วงเช้าสัมมนา คุณอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาประเทศในยุคดิจิตอล” คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ผู้ก่อตั้งสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “สหกรณ์เข้มแข็งยั่งยืนทำได้อย่างไร พร้อมแสวงหาความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภค บริโภค และสินค้าชุมชน หรือ สินค้าที่ผลิตจากชุมชนนั้นๆ”

#ประสิทธิ์เจียวก๊ก #คืนคุณแผ่นดิน #เที่ยวเพื่อชาติสำหรับสหกรณ์ #มัณดาวีต์รีสอร์ทแอนด์สปา