โครงการรับบริจาคยาเหลือใช้เพื่อผู้ยากไร้ตามบริเวณชายแดนและถิ่นทุรกันดาร

🔆 โครงการรับบริจาคยาเหลือใช้เพื่อผู้ยากไร้ตามบริเวณชายแดนและถิ่นทุรกันดาร 🔆

คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ได้มอบหมายให้ คุณวิมกริช วงศ์วิเศษศิริ เป็นตัวแทนท่านประธานนำโครงการยาฯ พร้อมดำเนินการ โดยคุณชาลิดา เพ็งรัตนโชติ และทีมอาสาฯ ลงพื้นที่เพิ่มจุดรับบริจาคยาในพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ

1. โรงเรียนสามเสนนอก ประชาราษฎร์อนุกูล ผู้อำนวยการฯ เป็นตัวแทนรับมอบกล่องบริจาคยาจำนวน 1 กล่อง พร้อมร่วมสนับสนุนประชาสัมพันธ์โครงการฯเพิ่มกล่องรับบริจาคฯจึงได้เพิ่มกล่องรับบริจาคฯให้กับทาง รร. เพิ่มโดยนำส่งให้ภายหลัง 2. โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ คุณธงชัย อินทรพาณิชย์ ผู้อำนวยการฯ เป็นตัวแทนรับมอบกล่องบริจาคยาจำนวน 1 กล่อง และให้การสนับสนุนโครงการฯ โดยร่วมประชาสัมพันธ์ด้วย 3. สำนักงานเขตห้วยขวาง ข้าราชการ สนง.เขตห้วยขวาง เป็นตัวแทนรับมอบกล่องบริจาคจำนวน 1 กล่อง และพร้อมประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้ด้วย 4. วัดทัศนารุณสุนทริการาม (วัดตะพาน) รองเจ้าอาวาส ตัวแทนถวายกล่องรับบริจาคยาจำนวน 1 กล่องและได้รับมอบยาจำนวนหนึ่งจากทางวัด #ประสิทธิ์เจียวก๊ก #คืนคุณแผ่นดืน #บริจาคยา