คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์

🚩วันคล้ายสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์

วันที่ 29 กันยายน 2563 🚩


▶️คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินและผู้บริหารในเครือ M Group


▶️ได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจัดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ และบรรยายพิเศษ "นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" โดยตัวแทนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ท่านอลงกรณ์ พลบุตร


📍ณ ห้องปรินซ์บอลรูม (อาคาร ๑ ชั้น ๑๑) โรงแรมปรินช์พาเลซ