กิจกรรม "เยาวชนคนสร้างชาติ" ในโครงการบึงสนั่นรวมใจดูแลหัวใจห่วงใยสุขภาพ

โครงการคืนคุณแผ่นดิน สนับสนุน วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ทำกิจกรรม "เยาวชนคนสร้างชาติ" ในโครงการบึงสนั่นรวมใจดูแลหัวใจห่วงใยสุขภาพ ระหว่างวันที่ 17-18 พ.ย. 2563

คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน สนับสนุนกิจกรรม"โครงการเยาวชนคนสร้างชาติ" วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา มอบหมายให้คุณนพวรรณ ดุจศรีวัชร์ บริหารภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร ไปร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้

โดยทางโครงการ ฯ สนับสนุนทุนการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และนำของที่ระลึกจากโครงการคืนคุณแผ่นดินไปมอบให้กับเยาวชนและชาวบ้านบึงสนั่นในพื้นที่

นอกจากนี้ ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาได้กล่าวขอบคุณโครงการคืนคุณแผ่นดินที่มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และสนับสนุนกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด ทั้งนี้มีกิจกรรมในการดูแลสุขภาพ เช่น กิจกรรมการหัวเราะเพื่อสุขภาพ กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อป้องกันสมองเสื่อม กิจกรรมรำผ้าขาวม้าร่วมใจเสริมวัยสูงอายุ และออกกำลังกายร่วมกับชุมชน ฯลฯ

#ประสิทธิ์เจียวก๊ก #คืนคุณแผ่นดิน #เยาวชนคนสร้างชาติ #วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา #บึงสนั่นรวมใจดูแลหัวใจห่วงใยสุขภาพ