โครงการจิตอาสานำความรู้สู่ชุมชน เพื่อการอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าใกล้สูญพันธ์ ปี 3 จ.กาญจนบุรี

🚩 โครงการคืนคุณแผ่นดิน สนับสนุน ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทำกิจกรรม "เยาวชนคนสร้างชาติ" ในโครงการจิตอาสานำความรู้สู่ชุมชน เพื่อการอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าใกล้สูญพันธ์ ปี 3 จ.กาญจนบุรี 🚩


ระหว่างวันที่ 18 -24 พ.ย. 2563


https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=450238869711494&id=115842689817782


➡️ คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน สนับสนุนกิจกรรม"โครงการเยาวชนคนสร้างชาติ" ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบหมายให้คุณนพวรรณ ดุจศรีวัชร์ บริหารภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร ไปร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย


➡️ โดยทางโครงการ ฯ สนับสนุนทุนการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และนำของที่ระลึกจากโครงการคืนคุณแผ่นดินไปมอบให้กับเยาวชนและชาวบ้านในพื้นที่


➡️ นอกจากนี้ ทางตัวแทน ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กล่าวขอบคุณโครงการคืนคุณแผ่นดินที่สนับสนุนกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด ทั้งนี้กิจกรรมได้ให้ความรู้เรื่องโครงการปล่อยวัวแดงคืนป่าธรรมชาติครั้งแรกของโลกและกิจกรรมกีฬาสีวัวแดง ณ โรงเรียนบ้านสามหลัง จ.กาญจนบุรี


#ประสิทธิ์เจียวก๊ก #คืนคุณแผ่นดิน #เยาวชนคนสร้างชาติ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี #โครงการจิตอาสานำความรู้สู่ชุมชนเพื่อการอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าใกล้สูญพันธ์