โครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โครงการคืนคุณแผ่นดิน มอบอุปกรณ์ห้องเรียนอัจฉริยะ

วันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ บ้านวังน้ำมอก หมู่ ๕ ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

โครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โครงการคืนคุณแผ่นดิน มอบอุปกรณ์ห้องเรียนอัจฉริยะ เป็น TV ขนาด ๕๕ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔ เครื่อง สำหรับ ๔ ห้องเรียน เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนของคุณครู และระบบการเรียนทางไกล โดย พ.อ.ณัฐวัฒน์ นิลภูผาทวีโชติ์ ผบ.นพค.๒๕ สนภ.๒ นทพ. ได้มอบหมายให้ พ.อ.ปวริศ บริบูรณ์ รอง.ผบ.นพค.๒๕ และ พ.ท.สุทัศน์ แสนคำ นยข.นพค.๒๕ เป็นตัวแทนร่วมงานมอบอุปกรณ์ พร้อมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ร่วมกับนักเรียน ครู คณะกรรมการโรงเรียน และชาวบ้าน #โครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

#โครงการคืนคุณแผ่นดิน