โครงการคืนคุณแผ่นดิน ลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนแม่จันทะ จ.ตาก

คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ได้มอบหมายทีมโครงการคืนคุณแผ่นดินและตัวแทนสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน ลงพื้นที่ ร.ร.ตชด.แม่จันทะ จ.ตาก เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลืออย่างยั่งยืน


➡️ จากการลงพื้นที่สำรวจ


🚩ส่วนที่ 1 งานเร่งด่วน

- โครงการสร้างที่แปรงฟันรักษาสุขภาพ(งบประมาณที่ต้องการสนับสนุน 150,000บาท)

- โครงการชุดนักเรียนน้องและครู(นักเรียน 270 +ครูและผู้ช่วย 40คน)

- ธนาคารโปรตีน


🚩 ส่วนที่2 โครงการในพระราชดำริ 8 อย่างเพื่อการต่อยอดอย่างยั่งยืน


โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

ปัจจุบันมี

- โรงเรือนเป็ด 1หลัง มีเป็ดไข่ 100 ตัว

- โรงเลี้ยงสุกร 1หลัง สุกร 8ตัว(พ่อพันพันธุ์-แม่พันธ์ุ)

- โรงเลี้ยงไก่ไข่ 1หลังแต่ไม่มีไก่ไข่

- บ่อเลี้ยงปลาซีเมนต์ ขนาด 2x2ม. จำนวน 6บ่อ มีลูกปลา 2บ่อ

- บ่อเลี้ยงปลาธรรมชาติ 1บ่อ ขนาด 10x10 ม.

- แปลงผัก 1ไร่ ปลูก กะหล่ำปี กวางตุ้ง ผักกาด ผักบุ้ง มะเขือเปาะ มะเขือยาว หอม ผักชี กะเพรา มะนาว มะกรูด ถั่วฝักยาว กล้วยน้ำว้า


➡️ ทางทีมโครงการคืนคุณแผ่นดิน ได้สรุปรายงานกับท่านประธาน เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับการทำงานในโครงการต่างๆที่ผ่านมา ทั้งโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ สหกิจชุมชน


🚩" พัฒนา ต่อยอด อย่างยั่งยืน"🚩


➡️ นอกจากนี้ตัวแทนตำรวจตระเวนชายแดน ได้กล่าวขอบคุณประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินและคณะที่เดินทาง มาสำรวจ วิเคราะห์ วางแผนในเบื้องต้นเพื่อทำการบริหารจัดการระบบให้เป็นไปอย่างยั่งยืน เพื่อให้พึ่งพาตัวเองได้


#ประสิทธิ์เจียวก๊ก #คืนคุณแผ่นดิน #แม่จันทะ