โครงการคืนคุณแผ่นดิน สนับสนุนโครงการรับบริจาคยา และส่งมอบยาให้กับหน่วยงานที่จำเป็นต่อไป

โครงการคืนคุณแผ่นดิน สนับสนุนโครงการรับบริจาคยา และส่งมอบยาให้กับหน่วยงานที่จำเป็นต่อไป


คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ได้มอบหมายให้ คุณวิมกริช วงศ์วิเศษศิริ เป็นตัวแทนท่านประธาน นำโครงการยาฯ พร้อมดำเนินการ โดย คุณชาลิดา เพ็งรัตนโชติ ทีมอาสาฯ ลงพื้นที่เพิ่มจุดรับบริจาคยาในพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ

(1)โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยา ผู้อำนวยการฯ เป็นตัวแทนรับมอบกล่องบริจาคยาจำนวน 1 กล่อง พร้อมร่ว มสนับสนุนประชาสัมพันธ์โครงการฯ

(2)สำนักงานเขตดินแดง คุณ ผู้ช่วยอำนวยการเขตดินแดงเป็นตัวแทนรับมอบกล่องบริจาคจำนวน 3 กล่อง เพื่อนำไปวางจุดต่างๆพร้อมช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการฯด้วย

(3)วัดพรหมวงศาราม พระมงคลรัตนาภรณ์ รองเจ้าอาวาส ตัวแทนถวายกล่องรับบริจาคยาจำนวน 1 กล่อง

(4)วัดกุนนทีรุทธาราม พระเสกรองเจ้าอาวาสตัวแทนถวายกล่องรับบริจาคยาจำนวน 1 กล่อง

#ประสิทธิ์เจียวก๊ก #คืนคุณแผ่นดิน #บริจาคยา