โครงการเที่ยวเพื่อชาติสำหรับสหกรณ์ รุ่น 2 วันที่ 16-18 ต.ค. 63

🚩 โครงการเที่ยวเพื่อชาติสำหรับสหกรณ์ รุ่น 2 วันที่ 16 - 18 ต.ค. 63🚩 ณ มัณดาวีต์รีสอร์ทแอนด์สปา จ.กระบี่

วันที่สองของการสัมมนา วิทยากรกิตติมศักดิ์ คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ให้ความรู้พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ที่ Sofitel Krabi Phokeethra Golf and Spa Resort, เทศบาลเมืองกระบี่ พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

🙏 ขอบคุณคุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ที่ดูแลและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งหมด

#ประสิทธิ์เจียวก๊ก #คืนคุณแผ่นดิน #มัณดาวีต์รีสอร์ทแอนด์สปา