โครงการปลูกป่าคืนแผ่นดินปลูกของกินคืนธรรมชาติ ครั้งที่ 8 สถานที่ ณ บ้านหนองเชียงโข่

🌲โครงการคืนคุณแผ่นดิน สนับสนุนกิจกรรมโครงการปลูกป่าคืนแผ่นดินปลูกของกินคืนธรรมชาติ ครั้งที่ 8 สถานที่ ณ บ้านหนองเชียงโข่ หมู่ 5 ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 🌲


🌲 วันที่ 9 ธันวาคม 2563 คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน มอบหมายให้ตัวแทนโครงการคืนคุณแผ่นดินและสมาคมธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน ร่วมกับพลเอกเชษฐา ฐานะจาโร (มอบหมายตัวแทน)และพระองค์หญิงสีสุวัตถิ์ กุสุมะ นารีรัตนาแห่งกัมพูชา


ในวโรกาสอันเป็น มิ่งมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 68 พรรษานี้ พสกนิกรทั้งหลาย น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลด้วยการปลูกป่าคืนแผ่นดินปลูกของถิ่นคืนธรรมชาติด้วยความจงรักภักดี


🌲 ทั้งนี้ มีพิธีบวงสรวงอัญเชิญเทพยดาสถิตต้นไม้ พิธีพราหมณ์ บวงสรวงเปิดบายศรีมงคล โดย ท่านปู่คำพลอย ประธานจุดเทียนชัยเครื่องบวงสรวง พิธีการบวชป่า อธิษฐานจิต(นั่งปรก)เสริมบารมีไม้มงคลและผู้มาร่วมงานหลวงปู่นิภา นิภาธโร พระมหาเจดีย์ พระพุทธเจ้า 108 พระองค์ บ้านดงหลง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ พระครูบาน้อย อนุตฺตโร

วัดป่าอภัยทาน บ้านร่องถ่อน อ.โพนพิสัย จ.หนองคายพระผู้ใหญ่ในพื้นที่


รายนามบุคคลโครงการคืนคุณแผ่นดิน ประกอบด้วย


1.พันเอกหญิงนันทนา ปัญญะบูรณ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ฝ่ายกิจกรรม(พิเศษ)

2. นายรัชตพล กตัญญุกานต์ ตำแหน่ง นายกสมาคมฯ

3.นายศรัณย์ วิทยาบัณฑิต ตำแหน่ง อุปนายกสมาคมฯคนที่ 1

4.นายวินัย พรรณสุชล ตำแหน่ง อุปนายกสมาคมฯคนที่ 3

5.นายอติชาติ เลาหพิบูลย์กุลตำแหน่ง ฝ่ายปฏิคม

6.นางสาวพรทิพย์ สกุลบงกชตำแหน่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์

7.นายทวีศักดิ์ ภวัครคุณ ตำแหน่ง กรรมการสมาคมฯ

8.นายธนากร บุญทองเล็ก

ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานประธานฝ่ายปฏิบัติการพื้นที่และเลขาธิการฝ่ายประสานงานโครงการคืนคุณแผ่นดิน

9.พ.ต.อ.ถนอมพล เหล่าศรี

ตำแหน่ง ผู้ดูแลความเรียบร้อยและระเบียบวินัยของพนักงานบริษัทในเครือ M group

10. น.ส.นพวรรณ ดุจศรีวัชร์ ตำแหน่งเลขาฯประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ฝ่ายบริหารภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร


🌲 ทางโครงการคืนคุณแผ่นดิน สนับสนุนการ โครงการปลูกป่าคืนแผ่นดินปลูกของกินคืนธรรมชาติ ครั้งที่ 8 ได้นำ Qr Code พระราชกรณียกิจ / กลุ่ม Line เรารักสถาบัน และ Fb.โรงเรียนจิตอาสา นำไปเผยแพร่


🌲 ทางโครงการฯ สบทบทุน จำนวน 50,000 บาท / โครงการรับบริจาคยา N2O มีหมอเป็นเพื่อน มีเพื่อนเป็นหมอ มอบยาให้กับชุมชน / โรงทานจากโครงการคืนคุณแผ่นดิน ให้กับเยาวชนและประชาชนที่มาร่วมปลูกป่า และ มอบถุงผ้าโครงการฯ และกิ๊ฟเซ๊ตให้กับทุกท่าน


🌲 ตัวแทนโครงการฯทุกท่านที่เดินทางไปปลูกป่า ได้ปลูกไม้มงคลในพื้นที่ นอกจากนี้ ภายในงานมีการแสดงจากโรงเรียน ชาวบ้านและนักเรียนมาร่วมงาน จำนวน 250 คน


#ประสิทธิ์เจียวก๊ก #คืนคุณแผ่นดิน #โครงการปลูกป่าคืนแผ่นดินปลูกของกินคืนธรรมชาติ