โครงการคืนคุณแผ่นดิน สนับสนุนแมส+เจล ป้องกันโควิด-19 / พร้อมทั้งมอบของขวัญปีใหม่สหกิจชุมชน

โครงการคืนคุณแผ่นดิน สนับสนุนแมส+เจล ป้องกันโควิด-19 / พร้อมทั้งมอบของขวัญปีใหม่สหกิจชุมชนให้กับมหาวิทยาลัย

คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน สนับสนุนการป้องกันตัวเองจากโควิด -19 #เราจะผ่านมันไปด้วยกัน มอบแมส+เจล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา /มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

เนื่องจากการแพร่ระบาดรุนแรงของโรคติดเชื้อโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยโควิด -19 สำหรับผู้ทำกิจกรรม ทั้งอาจารย์และน้องๆ ทางโครงการคืนคุณแผ่นดิน

ทางโครงการฯสนับสนุน หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ 1 มหาวิทยาลัย / 60 ชุด และของขวัญปีใหม่สหกิจชุมชน จากคุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน

#ประสิทธิ์เจียวก๊ก #คืนคุณแผ่นดิน #เยาวชนคนสร้างชาติ