01บริหารธุระกิจ.png
M Group Logo (Text Only)-01.png

ธุรกิจและเทคโนโลยี

โลโก้หน้าธุระกิจ-09.png

บริษัท เหนือโลก จำกัด

เหนือโลก เหนือชีวิต ให้มากกว่าที่คุณคิด

(+66)2 321 2457

33/4 ตึกเดอะไนน์พระราม 9 ทาวเวอร์ A ชั้น 16 ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

องค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ ความสามารถ มีมาตรฐานยกระดับศักยภาพสู่ความเป็นผู้นำที่หนึ่งในโลกยุคปัจจุบันซึ่ง 365 วันโลกไม่เคยอยู่นิ่ง เช่นเดียวกับบียอนด์ เวิลด์ บริษัทเหนือโลกจำกัด ที่ไม่เคยหยุดยั้งการพัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อความสำเร็จ พร้อมก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ด้วยศักยภาพและความแข็งแกร่งในทุกด้าน เพราะเราคือที่หนึ่งเท่านั้น​

พัฒนางานด้านซอฟแวร์ ไม่ว่าจะเป็น  Mobile Application , Android, IOS, เว็บไซต์ รวมถึงมีทีมงานออกแบบที่ทันสมัยทั้ง UX, UI อีกทั้งยังพัฒนางานในส่วนของ ENTERPRISE SOLUTION ไม่ว่าจะเป็น สตรีมมิ่งหรือระบบ อีคอมเมิร์ซ รวมถึงการทำโซเซียลมิเดียมอดิเตอดิ่ง กว่าหลายปีที่เราพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ปัจจุบันเรารับผิดชอบดูแลระบบซอฟแวร์ที่ให้ประโยชน์กับประเทศทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ ด้านสังคม ด้านสร้างสรรค์ และด้านการศึกษา

บริษัท เอส-แพลนเนต จำกัด

การครองโลก ด้วยศรัทธาและเทคโนโลยี บนทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยู่ ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โลโก้หน้าธุระกิจ-06.png

พัฒนางานด้านซอฟแวร์ ไม่ว่าจะเป็น Mobile Application , Android, IOS, เว็บไซต์ รวมถึงมีทีมงานออกแบบที่ทันสมัยทั้ง UX, UI อีกทั้งยังพัฒนางานในส่วนของ ENTERPRISE SOLUTION ไม่ว่าจะเป็น สตรีมมิ่งหรือระบบ อี คอมเมิร์ซ รวมถึงการทำโซเซียลมิเดียมอดิเตอดิ่ง กว่าหลายปีที่เราพัฒนาซอฟแวร์ให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน​

ปัจจุบันเรารับผิดชอบดูแลระบบซอฟแวร์ที่ให้ประโยชน์กับประเทศทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ ด้านสังคม ด้านสร้างสรรค์ และด้านการศึกษา

022765167

อาคารเลอคองคอร์ดทาวน์เวอร์ ชั้น 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โลโก้หน้าธุระกิจ-23.png

บริษัท เอ็ม แอล ฟิวเจอร์ เทค จำกัด

เทคโนโลยีล้ำสมัย ก้าวไกลสู่อนาคต

(+66)2 321 2457

33/4  อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ A ชั้น 16 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ปัจจุบันบริษัท เอ็ม แอล ฟิวเจอร์ เทค จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็น Authorised Reseller ของบริษัท APPLE ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลก  นอกจากนี้ยังเป็น พาสเนอร์ กับ บริษัท IT  ระดับโลกอีกหลายแบรนด์ ที่สามารถเป็น One stop shopping  แบบครบวงจรในที่เดียว และพร้อมทั้งสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดในด้านอุปกรณ์ IT  จึงได้จัดตั้งบริษัทนี้เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของโลกในยุคปัจจุบัน และเพื่อเป็นหนึ่งในผู้นำทางอุปกรณ์ IT  ที่ครบวงจรของประเทศไทย

ทางบริษัทจัดทำโครงการต่างๆโดยเฉพาะด้านการศีกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา เช่น smart classroom ระบบการเรียนทางไกล และด้วยเทรนธุรกิจ IT รวมถึงธุรกิจที่เน้นในการช่วยเหลือสังคมและพัฒนาประเทศ

บริษัท อินทิเกรทเต็ด ซิสเต็ม ซอฟแวร์ จำกัด

การเปลี่ยนประเทศไทยให้มีการพัฒนา และสร้างความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น คือความตั้งใจสูงสุดของบริษัท
โลโก้หน้าธุระกิจ-13.png

ที่ปรึกษาธุรกิจและพัฒนาเครื่องมือดิจิตอลเพื่อใช้ในการบริหาร แก้ปัญหาในกิจการต่างๆ และโครงการสำคัญที่จับมือร่วมกับ Cat Telecom ภายใต้ชื่อ i get by CAT เพื่อผลักดันผู้ประกอบการไทยไปสู่ การตลาดสมัยใหม่ สร้างอีมาร์เก็ตเพลสของคนไทย​

ปัจจุบัน Iget เป็นส่วนหนึ่งของโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบในการเป็นแบบอย่างสำหรับการพัฒนาหมู่บ้านทั่วประเทศ ใน 5 มิติ คือ เศรษฐกิจ สุขภาพ สังคมชุมชน ความคิดสร้างสรรค์ และการศึกษา โดยวางรูปแบบ กระบวนการ และสร้างเทคโนโลยี สำหรับเป็นเครื่องมือในการพัฒนา โดยยึดหลัก คน ชุมชน พื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ

204  อาคารเลอคองคอร์ดโรงแรมสวิสโซเทล ชั้น20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320