01บริหารธุระกิจ.png
M Group Logo (Text Only)-01.png

คืนคุณแผ่นดิน

โครงการคืนคุณแผ่นดิน

       ปัจจุบันโครงการคืนคุณแผ่นดินได้ดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 10 (ปี 2563) เพื่อพัฒนาประเทศชาติสู่ความยั่งยืน โดยโครงการคืนคุณแผ่นดิน เป็นการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และพัฒนาสังคม เพื่อให้ประชาชนมีความสุข และสามารถสร้างอาชีพได้ โดยโครงการคืนแผ่นดินเน้นการส่งเสริม ช่วยเหลือสังคม ให้พึ่งพาตนเองได้ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ให้มีกินมีใช้ เปรียบเสมือนแผ่นดินให้ชีวิต

78701.jpg
IMG_0101.jpg

     โครงการคืนคุณแผ่นดินได้ขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรม เพื่อช่วยเหลือสังคมโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ผ่านแอพพลิเคชั่นM-Help Me และยังมีโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และโครงการสหิจชุมชน ที่คอยช่วยเหลือประชาชน ซึ่งโครงการคืนคุณแผ่นดินได้มีจุดประสงค์ในการช่วยเหลือให้ประชาชนสร้างอาชีพ สร้างรายได้

M-Help Me

     “M-Help Me” เป็นแอพพลิเคชั่นที่มีส่วนช่วยเหลือสังคมอย่างครอบคลุม โดยมีฟังก์ชั่นแจ้งเหตุจราจรที่สามารถดูการจราจรผ่านกล้อง CCTV ทั่วกรุงเทพมหานคร การเเจ้งปัญหาบนท้องถนน การตรวจสอบเส้นทางที่มีการจราจรหนาเเน่น ปัญหา, อุบัติเหตุ บนผิวจราจร ค้นหาสถานที่ต่างๆ และประชาชนสามารถเเจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายได้ตลอด 24 ชม. ผ่านแอพพลิคเคชั่น พร้อมทั้ง 5 ฟังก์ชั่นที่ช่วยส่งเสริมให้สังคมเกิดความพัฒนาอย่างครอบคลุม คือ การส่งเสริมด้านเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันให้การเติบโตยิ่งขึ้น, การส่งเสริมด้านสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงคุณหมอได้ทันทีพร้อมทั้งมีสุขภาพที่แข็งแรง, การส่งเสริมด้านสังคมให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น, การส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดองค์ความรู้และพัฒนาความคิด และการส่งเสริมด้านการศึกษาที่เป็นมากกว่าการนั่งอ่านหนังสือในห้องสมุด

20190226_แถลงข่าว MOU M-Help Me (2).jpg
20190515_เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลทุกนายประ

ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์โครงการ M-Help Me ให้ประชาชนเพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วย แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย. ขอความช่วยเหลือ, ลดปัญหาจราจร, แจ้งเบาะแส, และข่าวสารต่างๆ 

ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน

204656.jpg

หมู่บ้านยั่งยืน

     โครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยความร่วมมือระหว่าง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับ โครงการคืนคุณแผ่นดิน ได้จัดทำโครงการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อความยั่งยืนขึ้นเพื่อ พัฒนาความเป็นอยู่ของชมชนโดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปช่วยในการพัฒนาให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน ในการพัฒนาจะดำเนินการพัฒนา 5 มิติ ได้แก่

  • ด้านเศรษฐกิจ

  • ด้านสังคมชุมชนมด้าน

  • ด้านสุขภาพ

  • ด้านความคิดสร้างสรรค์

  • ด้านการศึกษา

     โดยใช้ชุดข้อมูลจากการเก็บข้อมูลการสำรวจเชิงลึก (Deep Interview) ผ่านแอพพลิเคชั่น “Survey Village”

สหกิจชุมชน

     “ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้” โดยทางโครงการได้มีการจำหน่ายสินค้าราคาถูกให้กับชาวบ้าน และเพิ่มรายได้  มีการบริการจัดส่งสินค้าฟรีถึงบ้าน จัดส่งสินค้าโดยคนในชุมชนภายใต้ชื่อ M-Man Delivery  เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน  โดยผู้ขายสามารถกรอกสิ่งที่คุณต้องการจำหน่ายเข้ามาใน M-Help Me Application และผู้ซื้อสามารถค้นหาความต้องการซื้อได้ที่ Application เช่นกัน และโครงการสหกิจชุมชนยังมีร้านสะดวกซื้อ 7-16

ที่มีสินค้าอุปโภค บริโภคราคาถูก รวมไปถึงสินค้าวิสาหกิจชุมชนจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ ที่มีหน้าร้านตั้งอยู่ในกรุงเทพและต่างจังหวัด

IMG_9851.jpg