04อสังหาริมทรัพย์.png
M Group Logo (Text Only)-01.png

อสังหาริมทรัพย์และการขนส่ง

โลโก้หน้าธุระกิจ-07.png

บริษัท นทีทองธาร จำกัด

บริหารสินทรัพย์ สู่ความมั่นคง ดั่งมืออาชีพ

314/1 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81180

บริหารและจัดการสินทรัพย์ อย่างครบวงจรอย่างมืออาชีพ

บริษัท อ่าวนาง ซีวิว คอนโด จำกัด และ บริษัท อ่าวนาง รอยัล โฮเทล จำกัด

โลโก้หน้าธุระกิจ-16.png
โลโก้หน้าธุระกิจ-14.png
มั่นคง มั่งคั่ง คุ้มค่า ทุกวินาที เป็นหนึ่งในการลงทุน บริการด้วยใจ มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

บริษัท อ่าวนาง ซีวิว คอนโด จำกัด - จัดสร้างคอนโด เพื่อจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่ชอบการพักผ่อนใกล้ธรรมชาติ เข้าถึงคนทุกระดับ เข้าถึงทุกคน สร้างห้องพักที่ขนาดคุ้มค่ากับราคา มีความทันสมัยที่ตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่

บริษัท อ่าวนาง รอยัล โฮเทล จำกัด - เป็นธุรกิจอาคารห้องชุดหรือคอนโดมิเนียม เน้นพื้นที่ใช้สอยและห้องชุดที่ไม่แพงมากนัก และทำเลที่ตั้งไม่ห่างจากหน้าหาดอ่าวนางและพื้นที่ค้าขาย เพื่อสะดวกแก่การใช้ชีวิตประจำวันและการคมนาคมที่สะดวกสบาย นอกจากนี้ภายในห้องพักยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอีกมากมายให้แก่ผู้ซื้อ

(+66)95 254 2146 / (+66)91 821 9795 / (+66)61  626 5654

314/1-2 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000

โลโก้หน้าธุระกิจ-12.png

บริษัท เอ็มวี เทรดดิ้ง คอเปอร์เรชั่น จำกัด

การนำเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย มาใช้กับงานออกแบบ เพื่อตอบโจทย์ของคนล้ำสมัย ก้าวสู่โลกแห่งอนาคต

MWee Design & Management เป็นบริษัทที่สร้างสรรค์งานออกแบบจากในสมองผ่านทางกระดาษและคอมพิวเตอร์ เน้นการนำงานออกแบบมาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อนำเสนอไอเดีย หรือแนวความคิดมาสู่งานสร้างจริงในการทำธุรกิจ

อาคารเดอะไนน์ ทาวน์เวอร์ A ชั้น 16 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

อาคารเลอคองคอร์ดทาวน์เวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

การออกแบบเพื่อชุมชน โดยแบ่งสโคปงานออกเป็น  4 หมวดหมู่ คือ การออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอก, การออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมภายใน , การออกแบบวางผังจัดสวน และการออกแบบปรับปรุงอาคารเก่าให้สวยงาม และใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง