07การเงินการลงทุน.png
M Group Logo (Text Only)-01.png

การเงินการลงทุน

โลโก้หน้าธุระกิจ-24.png

บริษัท เอ็ม ดับเบิ้ลยู ที จำกัด

เชื่อมโยงธุรกิจสู่อนาคต

บริษัท เอ็ม ดับเบิ้ลยู ที จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญการเงิน การลงทุน ดูแลการเชื่อมโยง ธุรกิจต่างประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะการสนับสนุน Start up สร้างแรงบันดาลใจคิดค้นโมเดลธุรกิจบนฐานเทคโนโลยี ถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนาบริการ ขยายตลาดสู่สากล

ให้บริการด้านต่างๆ เพื่อร่วมทุนในอนาคต อีกทั้งยังเป็นศูนย์เชื่อมต่อระบบการชำระเงินออนไลน์ดิจิตอลให้กับธุรกิจทุกรูปแบบทั่วโลก คือ เป็นศูนย์กลางการลงทุนระหว่างประเทศทั่วทวีปเอเชีย ที่ปรึกษา ให้คำแนะนำการวางแผนการบริหารการลงทุน และการเงิน พร้อมสนับสนุนให้กับ ธุรกิจ Start up ให้ก้าวไกล สู้ระดับโลก อีกทั้งเป็นศูนย์กลางการชำระเงินในแบบออนไลน์ รองรับสกุลเงินทั่วโลก และเชื่อมต่อให้กับธุรกิจทุกประเภท

Levle 30, Six Battery Road , 6 Battery Road Singapore 049909

สหกรณ์ออมทรัพย์การค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน

มีความมั่นคง ดำเนินงานโปร่งใส กิจการก้าวไกล ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี
โลโก้หน้าธุระกิจ-11.png

เราเห็นถึงความสำคัญในเรื่องการออม การเพิ่มสิทธิพิเศษสำหรับพนักงาน โดยการสมัครเป็นสมาชิกและเปิดบัญชีกับสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่พนักงานและสมาชิกจะได้รับผลตอบแทนจากการออมเงิน ทั้งในรูปแบบการฝากประจำ ฝากออมทรัพย์และเงินปันผลจากการถือหุ้นสหกรณ์ และยังมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายในยามเกษียณ

รับฝากถอนเงินออมทรัพย์และเงินฝากประจำของสมาชิก  และเป็นหลักประกันในการทำงานให้แก่พนักงาน และสมาชิกสามารถเช็คสถานะเงินฝากออมทรัพย์และสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นได้ตลอดเวลา ผ่านแอพพลิเคชั่น BSC Smart Coop

(+66) 2 674 5519

อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 2 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร