09สุขภาพ และประกันภัย.png
M Group Logo (Text Only)-01.png

สุขภาพและความงาม

บริษัท N2O Health Solution จำกัด

เทคโนโลยีล้ำสมัย ก้าวไกลสู่อนาคต
โลโก้หน้าธุระกิจ-10.png

องค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ ความสามารถ มีมาตรฐานยกระดับศักยภาพสู่ความเป็นผู้นำที่หนึ่งในโลกยุคปัจจุบันซึ่ง 365 วันโลกไม่เคยอยู่นิ่ง เช่นเดียวกับบียอนด์ เวิลด์ บริษัทเหนือโลกจำกัด ที่ไม่เคยหยุดยั้งการพัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อความสำเร็จ เพราะเราคือที่หนึ่งเท่านั้น

สร้างระบบอัจฉริยะการวิเคราะห์ บริหารพัฒนาองค์กรเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดผ่านระบบ I-SYSTEM  Web Portal  และ OKR สุดยอดเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ เพราะมีเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะส่งต่อไปยังหน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ และภาครัฐต่อไปในอนาคตนั้นก็คือระบบ Web Portal

023212457

33/4 ตึกเดอะไนน์พระราม 9 ทาวเวอร์ A ชั้น 16 ถนน พระราม 9 แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร