06การค้าระหว่างประเทศ.png
M Group Logo (Text Only)-01.png

การค้าระหว่างประเทศ

โลโก้หน้าธุระกิจ-05.png

บริษัท ม่านต๋าเหวย จำกัด

เราจะเป็นผู้นำด้านการค้าระหว่างไทย-จีน เพื่อสร้างประสิทธิภาพและศักยภาพทางการค้าให้เพิ่มขึ้น

บริหารจัดการการค้าธุรกิจระหว่างไทย-จีน

1103 Room, Building 3, Wanda Plaza, No.118, Dong Ge Road, Qing Xiu, Nanning, Guangxi, China