01บริหารธุระกิจ.png
M Group Logo (Text Only)-01.png

บริษัทในเครือ M Group

ภาพรวมธุรกิจ

โลกไร้พรมแดน เศรษฐกิจแต่ละยุคแต่ละสมัยมีช่วงวัฎจักร M Group ได้ดำเนินธุรกิจที่รองรับให้ครอบคลุมกับความต้องการเพื่อตอบโจทย์ของลูกค้ากลุ่มต่างๆ เพื่อความยั่งยืนที่สมบูรณ์แบบ

ภาพรวมธุรกิจ4.jpg

6 กลุ่มธุรกิจ

เราได้พัฒนา และขับเคลื่อนธุรกิจออกเป็นกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจและเทคโนโลยี, อสังหาและขนส่ง, การเงินและการลงทุน, สุขภาพและความงาม, ท่องเที่ยวและบันเทิง, การค้าระหว่างประเทศ ควบคู่ไปกับกิจกรรมสาธารณะประโยชน์คืนสู่สังคมให้ไปด้วยกัน โดยการนำเทคโนโลยี และปัญญาประดิษฐ์ มาประยุกต์กับปัจจุบัน

ธุรกิจและเทคโนโลยี

06.jpg

สุขภาพและความงาม

อสังหาฯและขนส่ง

ท่องเที่ยวและบันเทิง

การเงินการลงทุน

08.jpg

การค้าระหว่างประเทศ