พี่ดรีมเบลอน้อย.png
ร่วมงานกับเรา...ดีอย่างไร !!

ปัจจุบัน M Group มีบริษัทในเครือถึง 20 บริษัท 1 สมาคมฯ 1 สหกรณ์  เราประกอบธุรกิจหลากหลาย ด้วยวิสัยทัศน์กว้างไกล ของผู้บริหารที่ต้องการให้ธุรกิจสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า  และ ในฐานะที่เรามีธุรกิจที่การเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็ว เพราะเรามีทีม ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ และพนักงานที่มีความสามารถเฉพาะทางในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจดำเนินงานได้อย่างไม่หยุดยั้ง  เราจึงมองหาคนรุ่นใหม่ทีมีทักษะ ความรู้ความสามารถ เพื่อมาต่อยอดการทำงาน สร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ มาร่วมงานกับเรา  เพื่อนำธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายความสำเร็จ ที่จะขยายธุรกิจให้กว้างไกลไปทั่วโลกให้กลายเป็น “ความจริง”

วิกฤตมาพร้อมโอกาสเสมอ

สถานการณ์โลกในปัจจุบันมีปัจจัยกระทบเกิดขึ้นหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจขาลงหรือการระบาดของโควิด-19 เหรียญมีสองด้านเสมอ ทุกวิกฤตย่อมมีโอกาส

Amazing Giving Day3163_๒๐๐๑๑๐_0003.jpg

เป้าหมาย

และแรงบันดาลใจ

ด้วยความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจให้บริการอย่างครบวงจรของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อสร้างผลกำไรอย่างมั่นคงใน กลุ่มบริษัทฯ จึงตั้งมั่นและทุ่มเทใจเพื่อ วัตถุประสงค์และเป้าหมายสำคัญของ M Group ให้เติบโตอย่างมีคุณค่าและดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคง

ความคิดสร้างสรรค์

และจิตนาการ

สิ่งที่ยิ่งใหญ่ เริ่มจากจุดเล็กๆ

กว่า 10 ปีที่ผ่านมา เราเริ่มต้นธุรกิจจากธุรกิจท่องเที่ยว ด้วยความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการบวกกับประสบการณ์ที่เคยผ่านมา จนทำให้ธุรกิจขยายเติบโตถึงปัจจุบันนี้เรามีกลุ่มธุรกิจด้วยกกัน ทั้งหมด 6 กลุ่มธุรกิจ

  • ธุรกิจและเทคโนโลยี

  • ท่องเที่ยวและบันเทิง

  • อสังหาฯและขนส่ง

  • สุขภาพและประกันภัย

  • การค้าระหว่างประเทศ

  • การเงินการลงทุน

S__95600651.jpg

ติดต่อเรา...

ไอคอน3.png
ไอคอน2.png
ไอคอน1.png